رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درسا درخشان پس از پیوستن به تیم ملی ایالات متحده، چند روز پیش اولین بازی خود را برای آمریکا انجام داد

درسا درخشان، دختر شطرنج باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شده بود، پس از پیوستن به تیم ملی ایالات متحده، چند روز پیش اولین بازی خود را برای آمریکا انجام داد

درسا درخشان، دختر شطرنج باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شده بود، پس از پیوستن به تیم ملی ایالات متحده، چند روز پیش اولین بازی خود را برای آمریکا انجام داد