رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزنه برداری قهرمانی آسیا؛ بیرالوند طلای یک ضرب گرفت و حقوقی پنجم شد

وزنه برداری قهرمانی آسیا؛ بیرالوند طلای یک ضرب گرفت و حقوقی پنجم شد 🔹وزنه برداردسته ۱۰۲ کیلوگرم ایران، در پایان حرکت یک ضرب قهرمانی آسیا مدال طلا گرفت./ایسنا

وزنه برداری قهرمانی آسیا؛ بیرالوند طلای یک ضرب گرفت و حقوقی پنجم شد

🔹وزنه برداردسته ۱۰۲ کیلوگرم ایران، در پایان حرکت یک ضرب قهرمانی آسیا مدال طلا گرفت./ایسنا