رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نعمت احمدی (وکیل) در واکنش به قتل حاجیان (وکیل یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی):

نعمت احمدی (وکیل) در واکنش به قتل حاجیان (وکیل یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی): 🔹با پیگیری قتل حاجیان باید به سرچشمه فساد رسید 🔹ما هزاران وکیل در کشور داریم، چرا برای آنان چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ 🔹این یک قتل ساده نیست /ایران  

نعمت احمدی (وکیل) در واکنش به قتل حاجیان (وکیل یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی):

🔹با پیگیری قتل حاجیان باید به سرچشمه فساد رسید

🔹ما هزاران وکیل در کشور داریم، چرا برای آنان چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

🔹این یک قتل ساده نیست /ایران