رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از ورود افراد شرور به استادیوم‌ها جلوگیری می‌شود

از ورود افراد شرور به استادیوم‌ها جلوگیری می‌شود مدیر کل امور باشگاهها وزارت ورزش و جوانان گفت: با همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی و فدراسیون فوتبال افراد سابقه دار و شرور شناسایی و از ورود آنها به استادیوم ها جلوگیری می شود.

از ورود افراد شرور به استادیوم‌ها جلوگیری می‌شود

مدیر کل امور باشگاهها وزارت ورزش و جوانان گفت: با همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی و فدراسیون فوتبال افراد سابقه دار و شرور شناسایی و از ورود آنها به استادیوم ها جلوگیری می شود.