رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشوه ۱۰ میلیاردی ولیعهد سعودی به ابومازن برای موافقت با «معامله قرن»

رشوه ۱۰ میلیاردی ولیعهد سعودی به ابومازن برای موافقت با «معامله قرن» 🔹یک رسانه عربی پیشنهاد رشوه ۱۰ میلیارد دلاری ولیعهد سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای موافقت با طرح موسوم به «معامله قرن» را فاش کرده است. /تسنیم  

رشوه ۱۰ میلیاردی ولیعهد سعودی به ابومازن برای موافقت با «معامله قرن»

🔹یک رسانه عربی پیشنهاد رشوه ۱۰ میلیارد دلاری ولیعهد سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای موافقت با طرح موسوم به «معامله قرن» را فاش کرده است. /تسنیم