رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: عروسی پسر ابی

تصویر: عروسی پسر ابی عروسی پسر ابراهیم حامدی (با نام هنری ابی) در یک مراسم باشکوه در کلیسایی هشتصد ساله در مکزیک برگزار شد در مراسم عروسی فرشید (فرزند ابی) رضا پهلوی، شهرام آذر (سندی)، ساسان حیدری یافته (ساسی مانکن) و … حضور داشتند

تصویر: عروسی پسر ابی

عروسی پسر ابراهیم حامدی (با نام هنری ابی) در یک مراسم باشکوه در کلیسایی هشتصد ساله در مکزیک برگزار شد

در مراسم عروسی فرشید (فرزند ابی) رضا پهلوی، شهرام آذر (سندی)، ساسان حیدری یافته (ساسی مانکن) و … حضور داشتند