رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهمترین حرف دیشب روحانی قبل از مطالبه از دولت ببینید در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد

داوود حشمتی (خبرنگار): مهمترین حرف دیشب روحانی با فعالان سیاسی این بود: قبل از مطالبه از دولت ببینید در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد

داوود حشمتی (خبرنگار): مهمترین حرف دیشب روحانی با فعالان سیاسی این بود: قبل از مطالبه از دولت ببینید در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد