رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط بانک مرکزی برای ادامه استفاده ارز رمز دوم ایستا

شرط بانک مرکزی برای ادامه استفاده ارز رمز دوم ایستا 🔹بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل رمزهای دوم یک‌بار مصرف، تصمیم‌گیری درباره ادامه استفاده از رمزهای دوم ایستا برای تراکنش‌های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفاده‌های احتمالی توسط بانک مربوطه را به بانک‌ها واگذار کرد./ایسنا

شرط بانک مرکزی برای ادامه استفاده ارز رمز دوم ایستا

🔹بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل رمزهای دوم یک‌بار مصرف، تصمیم‌گیری درباره ادامه استفاده از رمزهای دوم ایستا برای تراکنش‌های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفاده‌های احتمالی توسط بانک مربوطه را به بانک‌ها واگذار کرد./ایسنا