رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۶ پاپوآ گینه نو در سواحل اقیانوس آرام را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۶ در مقیاس امواج درونی زمین «ریشتر» عصر سه شنبه کشور پاپوآ گینه نو در سواحل اقیانوس آرام را لرزاند./ایرنا

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۶ در مقیاس امواج درونی زمین «ریشتر» عصر سه شنبه کشور پاپوآ گینه نو در سواحل اقیانوس آرام را لرزاند./ایرنا