رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسمومیت ۹۸۵ تن از اهالی یک روستا در همدان

مسمومیت ۹۸۵ تن از اهالی یک روستا در همدان 🔹 مدیر اورژانس کبودراهنگ: شستشوی منبع آغشته به مواد شیمیایی و جاری کردن این مواد بر روی زمین موجب بخار شدن این ماده شد که به علت استنشاق گاز ناشی از این ماده ۹۸۵ نفر اهالی روستای قورجینه دچار مسمومیت از جمله سرگیجه و تهوع شدند./صداوسیما

مسمومیت ۹۸۵ تن از اهالی یک روستا در همدان

🔹 مدیر اورژانس کبودراهنگ: شستشوی منبع آغشته به مواد شیمیایی و جاری کردن این مواد بر روی زمین موجب بخار شدن این ماده شد که به علت استنشاق گاز ناشی از این ماده ۹۸۵ نفر اهالی روستای قورجینه دچار مسمومیت از جمله سرگیجه و تهوع شدند./صداوسیما