رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری آغاز شد.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری آغاز شد.