رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ طرحی برای اجرای یونیفورم دانشجویی نیست و اینها همگی شایعه و کذب هستند

هیچ طرحی برای اجرای یونیفورم دانشجویی نیست و اینها همگی شایعه و کذب هستند 🔹سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران: دانشجویان معترض تصور می‌کردند قرار است طرح جدیدی در مقوله پوشش و حجاب در دانشگاه اجرا شود 🔹تجمع دانشگاه تهران به پروپاگاندای سیاسی تبدیل شد/ایرنا

هیچ طرحی برای اجرای یونیفورم دانشجویی نیست و اینها همگی شایعه و کذب هستند

🔹سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران: دانشجویان معترض تصور می‌کردند قرار است طرح جدیدی در مقوله پوشش و حجاب در دانشگاه اجرا شود

🔹تجمع دانشگاه تهران به پروپاگاندای سیاسی تبدیل شد/ایرنا