رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشتگ «نه به جنگ با ایران» در آمریکا ترند شده

هشتگ «نه به جنگ با ایران» در آمریکا ترند شده و افراد و گروه‌های مختلفی از جمله برنی سندرز كانديدای دموكرات انتخابات ٢٠٢٠ درباره‌اش توییت كرده اند.

هشتگ «نه به جنگ با ایران» در آمریکا ترند شده و افراد و گروه‌های مختلفی از جمله برنی سندرز كانديدای دموكرات انتخابات ٢٠٢٠ درباره‌اش توییت كرده اند.