رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند

کارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند 🔹 با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود. 🔸 بنابراین تمام کارفرمایان مکلف هستند علاوه بر پرداخت حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در حقوق اردیبهشت ماه، مابه التفاوت ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن فروردین […]

کارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند

🔹 با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود.

🔸 بنابراین تمام کارفرمایان مکلف هستند علاوه بر پرداخت حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در حقوق اردیبهشت ماه، مابه التفاوت ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن فروردین را نیز به نیروی کار خود پرداخت کنند.