رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه شفافیت تصویب شد

لایحه شفافیت تصویب شد «نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: 🔹لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد. 🔹همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند.

لایحه شفافیت تصویب شد

«نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور:
🔹لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد.
🔹همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند.