رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمارهای جدید و ناگوار از حوادث شغلی در ایران (اینفوگرافیک)

آمارهای جدید و ناگوار از حوادث شغلی در ایران (اینفوگرافیک) 🔹آمار حوادث حین کار در تهران در سال ۱۳۹۷ به رقم یک هزار و ۵۶۳ مورد رسیده است. عمده این حوادث در مشاغل ساختمانی و صنعت رخ داده است.

آمارهای جدید و ناگوار از حوادث شغلی در ایران (اینفوگرافیک)

🔹آمار حوادث حین کار در تهران در سال ۱۳۹۷ به رقم یک هزار و ۵۶۳ مورد رسیده است. عمده این حوادث در مشاغل ساختمانی و صنعت رخ داده است.