رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر ۱۷ ساله ایران با شایستگی فینالیست شد

دختر ۱۷ ساله ایران با شایستگی فینالیست شد «مهلا مومن زاده» دختر ۱۷ ساله تکواندوی ایران به فینال رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت و افتخار بزرگی را برای ورزش زنان ایران به ارمغان آورد./ایرنا

دختر ۱۷ ساله ایران با شایستگی فینالیست شد

«مهلا مومن زاده» دختر ۱۷ ساله تکواندوی ایران به فینال رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت و افتخار بزرگی را برای ورزش زنان ایران به ارمغان آورد./ایرنا