رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت وگوی برجامی ظریف با همتای ژاپنی اش

گفت وگوی برجامی ظریف با همتای ژاپنی اش محمدجواد ظریف که به دعوت همتای ژاپنی خود – تارو کونو – به توکیو سفر کرده است صبح امروز با وی دیدار و گفتگو کرد.  

گفت وگوی برجامی ظریف با همتای ژاپنی اش

محمدجواد ظریف که به دعوت همتای ژاپنی خود – تارو کونو – به توکیو سفر کرده است صبح امروز با وی دیدار و گفتگو کرد.