رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین واکنش ولیعهد ابوظبی به حادثه فجیره

اولین واکنش ولیعهد ابوظبی به حادثه فجیره: 🔹این اتفاقی خطرناک است که منجر به تهدیدی علیه کل جهان خواهد شد 🔹این تهدید خسارت‌های هنگفتی را به اقتصاد جهانی وارد می‌کند 🔹امارات با هرگونه تلاش برای تهدید دریانوردی در منطقه از سوی هر طرفی مقابله می‌کند  

اولین واکنش ولیعهد ابوظبی به حادثه فجیره:
🔹این اتفاقی خطرناک است که منجر به تهدیدی علیه کل جهان خواهد شد
🔹این تهدید خسارت‌های هنگفتی را به اقتصاد جهانی وارد می‌کند
🔹امارات با هرگونه تلاش برای تهدید دریانوردی در منطقه از سوی هر طرفی مقابله می‌کند