رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۷ محل وقوع: استان فارس – حوالی خانه زنيان تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲:۱۸:۱۸ طول جغرافیایی: ۵۲ عرض جغرافیایی: ۲۹.۷۶ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۷ کیلومتری خانه زنيان (فارس) ۲۹ کیلومتری نودان (فارس) ۳۶ کیلومتری كازرون (فارس) نزدیکترین مراکز استان: ۵۳ کیلومتری شيراز ۱۰۸ کیلومتری […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۷
محل وقوع: استان فارس – حوالی خانه زنيان
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲:۱۸:۱۸
طول جغرافیایی: ۵۲
عرض جغرافیایی: ۲۹.۷۶
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۷ کیلومتری خانه زنيان (فارس)
۲۹ کیلومتری نودان (فارس)
۳۶ کیلومتری كازرون (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:
۵۳ کیلومتری شيراز
۱۰۸ کیلومتری ياسوج