رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار کرمانشاه: اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود

استاندار کرمانشاه: اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود هوشنگ بازوند: ۲۰ درصد از سپرده‌های مردم کرمانشاه در اختیار بانک‌های خصوصی است و این‌ بانک‌ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند.

استاندار کرمانشاه: اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود

هوشنگ بازوند: ۲۰ درصد از سپرده‌های مردم کرمانشاه در اختیار بانک‌های خصوصی است و این‌ بانک‌ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند.