رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۱ محل وقوع: مرز استانهای فارس و بوشهر – حوالی خشت تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۸:۴۹:۵۴ طول جغرافیایی: ۵۱.۳۲ عرض جغرافیایی: ۲۹.۶۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۳ کیلومتری خشت (فارس) ۱۸ کیلومتری كنار تخته (فارس) ۲۳ کیلومتری وحدتيه (بوشهر) نزدیکترین مراکز استان: ۹۴ کیلومتری بوشهر […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: مرز استانهای فارس و بوشهر – حوالی خشت
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۸:۴۹:۵۴
طول جغرافیایی: ۵۱.۳۲
عرض جغرافیایی: ۲۹.۶۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۳ کیلومتری خشت (فارس)
۱۸ کیلومتری كنار تخته (فارس)
۲۳ کیلومتری وحدتيه (بوشهر)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۴ کیلومتری بوشهر
۱۱۲ کیلومتری ياسوج