رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای عروسی سه ساعته

ماجرای عروسی سه ساعته امام جمعه نقده که در نامه ای به وزارت ارشاد نوشته بود که مراسم عروسی سه ساعت بیشتر نباشد، گفته: ▫️مردم از این پیشنهادش استقبال کرده اند و این درخواستش برای کم کردن هزینه های مراسم عروسی بوده ▫️ما یک برنامه‌ای به نام کم کردن هزینه‌های مجالس ترحیم داشتیم؛ این کار […]

ماجرای عروسی سه ساعته

امام جمعه نقده که در نامه ای به وزارت ارشاد نوشته بود که مراسم عروسی سه ساعت بیشتر نباشد، گفته:
▫️مردم از این پیشنهادش استقبال کرده اند و این درخواستش برای کم کردن هزینه های مراسم عروسی بوده

▫️ما یک برنامه‌ای به نام کم کردن هزینه‌های مجالس ترحیم داشتیم؛ این کار را در مجلس ترحیم عمه خودم که درواقع مادرزن بنده است، آغاز کردیم. در واقع هدف این بود که بار اضافی هزینه‌های مجلس ترحیم را از دوش خانواده‌ها کم کنیم/شهروند