رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفاع اعضای شورا از انتصاب “استاندار برکنار شده گلستان” به عنوان مشاور شهردار تهران

دفاع اعضای شورا از انتصاب “استاندار برکنار شده گلستان” به عنوان مشاور شهردار تهران: مرخصی حق همه کارکنان دولت است/ایلنا

دفاع اعضای شورا از انتصاب “استاندار برکنار شده گلستان” به عنوان مشاور شهردار تهران: مرخصی حق همه کارکنان دولت است/ایلنا