رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام اروپا به آمریکا: برای جنگ با ایران روی ما حساب نکنید

پیام اروپا به آمریکا: برای جنگ با ایران روی ما حساب نکنید تک تک دولت‌های اروپایی معتقدند افزایش اخیر تهدیدها از طرف ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و فشار به ایران برای تسلیم شدن در سایر مسائل است /نیویورک تایمز

پیام اروپا به آمریکا: برای جنگ با ایران روی ما حساب نکنید

تک تک دولت‌های اروپایی معتقدند افزایش اخیر تهدیدها از طرف ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و فشار به ایران برای تسلیم شدن در سایر مسائل است /نیویورک تایمز