رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار در مسیر اتوبوس گردشگران خارجی در استان الجیزه مصر

بر اثر انفجار در مسیر اتوبوس گردشگران خارجی در استان الجیزه مصر، ۱۷ نفر از جمله ۱۰ تبعه این کشور و ۷ تبعه آفریقای جنوبی زخمی شدند

بر اثر انفجار در مسیر اتوبوس گردشگران خارجی در استان الجیزه مصر، ۱۷ نفر از جمله ۱۰ تبعه این کشور و ۷ تبعه آفریقای جنوبی زخمی شدند