رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل شرکت هوآوی: هوآوی تمایلی به تغییر فعالیتهای خود تحت فشار آمریکا ندارد

مدیرعامل شرکت هوآوی: هوآوی تمایلی به تغییر فعالیتهای خود تحت فشار آمریکا ندارد ما مدت‌هاست که خود را برای اقدامات آمریکا آماده کرده‌ایم حتی اگر شرکتهای آمریکایی از فروش تراشه به هوآوی خودداری کنند و به سمت تشدید تنش بروند، باز هم هوآوی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرعامل شرکت هوآوی: هوآوی تمایلی به تغییر فعالیتهای خود تحت فشار آمریکا ندارد ما مدت‌هاست که خود را برای اقدامات آمریکا آماده کرده‌ایم

حتی اگر شرکتهای آمریکایی از فروش تراشه به هوآوی خودداری کنند و به سمت تشدید تنش بروند، باز هم هوآوی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.