رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی تهیه شد

پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی تهیه شد 🔹سرپرست مرکز جرم شناسی قوه قضائیه: پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی تهیه شد و مورد پذیرش شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفت. /فارس

پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی تهیه شد

🔹سرپرست مرکز جرم شناسی قوه قضائیه: پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی تهیه شد و مورد پذیرش شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفت. /فارس