رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدایی کاپیتان تیم ملی از تراکتورسازی

جدایی کاپیتان تیم ملی از تراکتورسازی مسعود شجاعی در اینستاگرام اعلام کرد که از باشگاه تراکتورسازی جدا شده است. او ابتدای فصل گذشته با قراردادی سه ساله به این تیم پیوسته بود

جدایی کاپیتان تیم ملی از تراکتورسازی

مسعود شجاعی در اینستاگرام اعلام کرد که از باشگاه تراکتورسازی جدا شده است. او ابتدای فصل گذشته با قراردادی سه ساله به این تیم پیوسته بود