رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


يادداشت رئيس كل بانك مركزي در مورد سالروز آزادسازي خرمشهر و شرایط امروز

يادداشت رئيس كل بانك مركزي در مورد سالروز آزادسازي خرمشهر و شرایط امروز: در فاصله سه ساعت تا شکست و تسلیم آمریکا هستیم

يادداشت رئيس كل بانك مركزي در مورد سالروز آزادسازي خرمشهر و شرایط امروز: در فاصله سه ساعت تا شکست و تسلیم آمریکا هستیم