رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه بندی رقابت های قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا انجام شد

گروه بندی رقابت های قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا انجام شد و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه A قرار گرفت.

گروه بندی رقابت های قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا انجام شد و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه A قرار گرفت.