رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توزیع ۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه

توزیع ۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه 🔹در سومین جلسه «کمیته توزیع کاغذ مطبوعات» با توزیع ۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه بر اساس اولویت اعلام شده، توزیع شد. 🔹بنابر اعلام کمیته توزیع کاغذ مطبوعات، با توجه به ورود برخی محموله‌های کاغذ در روزهای آتی، به زودی دور دوم توزیع کاغذ […]

توزیع ۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه

🔹در سومین جلسه «کمیته توزیع کاغذ مطبوعات» با توزیع ۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه بر اساس اولویت اعلام شده، توزیع شد.

🔹بنابر اعلام کمیته توزیع کاغذ مطبوعات، با توجه به ورود برخی محموله‌های کاغذ در روزهای آتی، به زودی دور دوم توزیع کاغذ برای روزنامه‌ها و نشریات انجام خواهد شد.