رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ورزش: والیبال ورزش مورد توجه همه اقشار مردم است

وزیر ورزش: والیبال ورزش مورد توجه همه اقشار مردم است و همه از این رشته انتظار پیروزی و افتخار‌آفرینی دارند. 🔹 رهبر معظم انقلاب نیز والیبال را تعقیب می‌کنند و این رشته برای ایشان مهم است.

وزیر ورزش: والیبال ورزش مورد توجه همه اقشار مردم است و همه از این رشته انتظار پیروزی و افتخار‌آفرینی دارند.

🔹 رهبر معظم انقلاب نیز والیبال را تعقیب می‌کنند و این رشته برای ایشان مهم است.