رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان

مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان 🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد نمایندگان در حوزه های مختلف انتخابیه مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان

🔹نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد نمایندگان در حوزه های مختلف انتخابیه مخالفت کردند.