رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت را تائید کرد

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت را تائید کرد

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت را تائید کرد