رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحیه جنگ طلبی بولتون در قبال ایران سوژه کاریکاتوریست ها شد

روحیه جنگ طلبی بولتون در قبال ایران سوژه کاریکاتوریست ها شد والت هندلزمن، کاریکاتوریست روزنامه واشنگتن تایمز در کاریکاتور خود نشان می دهد کابینه دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تشکیل شده است و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با تانک نظامی در این جلسه شرکت کرده و ترامپ از او […]

روحیه جنگ طلبی بولتون در قبال ایران سوژه کاریکاتوریست ها شد

والت هندلزمن، کاریکاتوریست روزنامه واشنگتن تایمز در کاریکاتور خود نشان می دهد کابینه دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تشکیل شده است و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با تانک نظامی در این جلسه شرکت کرده و ترامپ از او می پرسد «جان، موضع تو در قبال ایران چیست؟››