رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت نیوزیلند اعلام کرده است تمام بودجه امسال کشورش را خرج شاد کردن مردمش میکند!

دولت نیوزیلند اعلام کرده است تمام بودجه امسال کشورش را خرج شاد کردن مردمش میکند!

دولت نیوزیلند اعلام کرده است تمام بودجه امسال کشورش را خرج شاد کردن مردمش میکند!