رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمانو: ایران سرعت تولید اورانیم غنی‌سازی شده را افزایش داده است

آمانو: ایران سرعت تولید اورانیم غنی‌سازی شده را افزایش داده است مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام تایید کرد که ایران سرعت تولید اورانیم غنی‌سازی شده را افزایش داده است./ایسنا

آمانو: ایران سرعت تولید اورانیم غنی‌سازی شده را افزایش داده است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام تایید کرد که ایران سرعت تولید اورانیم غنی‌سازی شده را افزایش داده است./ایسنا