رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمید بقایی به اوین برگشت

حمید بقایی به اوین برگشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد پس از پایان مرخصی امروز (چهارشنبه) به اوین بازگشت.

حمید بقایی به اوین برگشت

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد پس از پایان مرخصی امروز (چهارشنبه) به اوین بازگشت.