رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هلگا اشمید برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای به ایران می‌آید

هلگا اشمید برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای به ایران می‌آید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی تنش‌های اخیر ایجاد شده در منطقه امروز عازم خاورمیانه می‌شود و به ایران نیز خواهد آمد.

هلگا اشمید برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای به ایران می‌آید

معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی تنش‌های اخیر ایجاد شده در منطقه امروز عازم خاورمیانه می‌شود و به ایران نیز خواهد آمد.