رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات ستانی از همه حوزه‌هایی که در سال ٩٧ با جهش ثروت های هنگفت ایجاد کردند

مالیات ستانی از همه حوزه‌هایی که در سال ٩٧ با جهش ثروت های هنگفت ایجاد کردند رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: وقتی دولت فقط در سکه‌های پیش فروش بدنبال مالیات است برای مردم سوال ایجاد می شود که تکلیف ثروت های بادآورده در حوزه مسکن و ارز و خودرو چه می شود. بایستی از […]

مالیات ستانی از همه حوزه‌هایی که در سال ٩٧ با جهش ثروت های هنگفت ایجاد کردند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:
وقتی دولت فقط در سکه‌های پیش فروش بدنبال مالیات است برای مردم سوال ایجاد می شود که تکلیف ثروت های بادآورده در حوزه مسکن و ارز و خودرو چه می شود.

بایستی از همه حوزه‌های که در سال ٩٧ با جهش ثروت های هنگفت ایجاد کردند مالیات ستانی داشته باشد.