رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله موشکی حوثی های یمن به فرودگاه غیرنظامی آبها عربستان ۲۶ مجروح بجا گذاشت

حمله موشکی حوثی های یمن به فرودگاه غیرنظامی آبها عربستان ۲۶ مجروح بجا گذاشت مجروحان شامل زنان و کودکان و از ملیتها و کشورهای مختلف هستند /الجزیره

حمله موشکی حوثی های یمن به فرودگاه غیرنظامی آبها عربستان ۲۶ مجروح بجا گذاشت

مجروحان شامل زنان و کودکان و از ملیتها و کشورهای مختلف هستند /الجزیره