رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی هیأ‌ت مدیره یک شرکت دارویی بورسی!

پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی هیأ‌ت مدیره یک شرکت دارویی بورسی! براساس مصوبه مجمع عمومی یک شرکت داروسازی حاضر در بورس، پاداش هیأت مدیره این شرکت ۲ میلیارد ریال تعیین شده است/ فارس

پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی هیأ‌ت مدیره یک شرکت دارویی بورسی!

براساس مصوبه مجمع عمومی یک شرکت داروسازی حاضر در بورس، پاداش هیأت مدیره این شرکت ۲ میلیارد ریال تعیین شده است/ فارس