رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از دو نفتکش هدف قرار گرفته در دریای عمان در حال غرق شدن است

یکی از دو نفتکش هدف قرار گرفته در دریای عمان در حال غرق شدن است خبرگزاری یونیوز اعلام کرد: داده هایی دریافت کرده است مبنی بر این که یکی از دو نفتکش هدف قرار گرفته در دریای عمان به زودی غرق می شود  

یکی از دو نفتکش هدف قرار گرفته در دریای عمان در حال غرق شدن است

خبرگزاری یونیوز اعلام کرد: داده هایی دریافت کرده است مبنی بر این که یکی از دو نفتکش هدف قرار گرفته در دریای عمان به زودی غرق می شود