رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رامبد جوان کامنت های چند پست آخر اینستاگرامش را بست.

رامبد جوان کامنت های چند پست آخر اینستاگرامش را بست. این موضوع به دنبال حجم زیاد کامنت های انتقادی از برنامه رامبد و همسرش نگار جواهریان برای تولد فرزند در کانادا روی داد  

رامبد جوان کامنت های چند پست آخر اینستاگرامش را بست.

این موضوع به دنبال حجم زیاد کامنت های انتقادی از برنامه رامبد و همسرش نگار جواهریان برای تولد فرزند در کانادا روی داد