رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین واکنش آمریکا به حضور «آبه» در تهران

نخستین واکنش آمریکا به حضور «آبه» در تهران: 🔹 از تلاش های نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش با ایران حمایت می کنیم 🔹 آبه و ترامپ درمورد ایران، «توافق و هماهنگی کامل» دارند./انتخاب  

نخستین واکنش آمریکا به حضور «آبه» در تهران:

🔹 از تلاش های نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش با ایران حمایت می کنیم
🔹 آبه و ترامپ درمورد ایران، «توافق و هماهنگی کامل» دارند./انتخاب