رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


 ۴۴ ملوان نفتکش های حادثه دیده در جاسک هستند

۴۴ ملوان نفتکش های حادثه دیده در جاسک هستند یک منبع آگاه گفت: ۴۴ ملوان دو فروند کشتی نفتکش خارجی که صبح امروز در دریای عمان دچار حادثه شدند با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان از آب گرفته شدند و توسط شناور ناجی ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند /ایرنا  

۴۴ ملوان نفتکش های حادثه دیده در جاسک هستند

یک منبع آگاه گفت: ۴۴ ملوان دو فروند کشتی نفتکش خارجی که صبح امروز در دریای عمان دچار حادثه شدند با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان از آب گرفته شدند و توسط شناور ناجی ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند /ایرنا