رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برانکو: پولم را با یک چمدان به کرواسی می‌آورم

برانکو: پولم را با یک چمدان به کرواسی می‌آورم من در آلمان کار خاصی ندارم و تنها برای استراحت به اینجا آمده‌ام این درست است که من ۶۰۰ هزار یورو از پرسپولیس طلب دارم می‌دانم که ایران اکنون برای انتقال پول با مشکل مواجه شده ولی در کل حل خواهد شد این شوخی است که […]

برانکو: پولم را با یک چمدان به کرواسی می‌آورم

من در آلمان کار خاصی ندارم و تنها برای استراحت به اینجا آمده‌ام
این درست است که من ۶۰۰ هزار یورو از پرسپولیس طلب دارم
می‌دانم که ایران اکنون برای انتقال پول با مشکل مواجه شده ولی در کل حل خواهد شد
این شوخی است که من نگران پولم در ایران باشم