رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس تایلند مرد ایتالیایی جاعل هویت جرج کلونی را در پاتایا دستگیر کرد

پلیس تایلند مرد ایتالیایی جاعل هویت جرج کلونی را در پاتایا دستگیر کرد پلیس تایلند یک مرد ایتالیایی و همسرش را که سال‌ها با جعل هویت جورج کلونی، بازیگر سرشناس آمریکایی، کسب و کار اینترنتی در زمینه لباس ومد به راه انداخته بود، دستگیر کرده است.

پلیس تایلند مرد ایتالیایی جاعل هویت جرج کلونی را در پاتایا دستگیر کرد

پلیس تایلند یک مرد ایتالیایی و همسرش را که سال‌ها با جعل هویت جورج کلونی، بازیگر سرشناس آمریکایی، کسب و کار اینترنتی در زمینه لباس ومد به راه انداخته بود، دستگیر کرده است.