رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود

تا آخر هفته در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید خواهیم داشت که خیزش گرد و خاک نیز پیش‌بینی می‌شود. تا پایان هفته در جنوب سمنان، اصفهان، استان یزد، استان مرکزی، جنوب تهران و قم، ‌وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که پدیده گرد و خاک و انتقال آن از مناطق کویری […]

تا آخر هفته در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید خواهیم داشت که خیزش گرد و خاک نیز پیش‌بینی می‌شود.

تا پایان هفته در جنوب سمنان، اصفهان، استان یزد، استان مرکزی، جنوب تهران و قم، ‌وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که پدیده گرد و خاک و انتقال آن از مناطق کویری به این مناطق دور از انتظار نیست.

آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود